Monday, January 15, 2007

Avgå Fredrik Reinfeldt!

När tsunamin och stormen Gudrun slog till blev det ett väldigt liv på de borgerliga, som då som bekant var i opposition. Det var ingen hejd på kritiken från höger och vad jag förstod på hr. Reinfeldt och hans kompisar i det borgerliga blocket så skulle ingen av dessa naturkatastrofer överhuvudtaget ha inträffat om vi bara hade haft en borgerlig regering. Nu, två år senare, så har vi en borgerlig regering och ändå kommer ännu en storm och lamslår trafiken, välter träd och så vidare. Eftersom detta går på tvärs mot den nuvarande regeringens propaganda (alltså att det inte skulle bli fler naturkatastrofer om bara marknadskrafterna fick styra) så förväntar jag mej nu att hr. statsminister Reinfeldt och hans ministär omedelbart tar konsekvenserna av det skedda och avgår. Ju förr dess hellre, faktiskt.

No comments: