Sunday, January 21, 2007

Mutade magistrars magasin motarbetas modigt


Alltså... Svenskt Näringsliv (tjusigt täcknamn för Sveriges förenade kapitalister) har bjudit 200 lärare på gratisresor till de nya EU-länderna för att de på ort och ställe ska få se hur bra allting blivit i den nya ekonomin. Resultatet av dessa bjudresor är ett läromedel som de 200 lärarna utarbetat. Det är ett magasin som heter "Det nya Europa" och ska "ses som ett inspirationsmaterial om globaliseringen."


Ironiskt nog bär artikeln om detta på Svenskt Näringslivs hemsida titeln "Nytt skolmaterial synar globaliseringen". Ironiskt eftersom det ingenstans i artikeln står något som ens med de allra mest generösa mått kan betraktas som granskande eller kritiskt. Tvärtom.


Vi ser det som angeläget att många människor skaffar kunskap och diskuterar hur
vi i vårt land kan ta tillvara globaliseringens möjligheter, säger Svenskt
Näringslivs ordförande Michael Treschow.

Med det som utgångspunkt ska materialet givetvis spridas så mycket som möjligt, så att helst alla gymnasieelever förstår hur fint det är med råkapitalism. Men OK, att Svenskt Näringsliv vill göra propaganda för sej och sin ideologi är en sak, men jag anser att det är otäckt när de kan sprida den i skolorna utan att någon ens verkar fundera över att SN har en tydlig (ja, att säga tydlig vore att missa ett utmärkt tillfälle att använda ordet "självskriven") politisk slagsida högerut. Vi får väl se hur Sveriges lärare i de berörda ämnena kommer att reagera på det nya "läromedlet".

Några lärare som är oerhört positiva är förstås de som utarbetat materialet, men det är ju inte så konstigt eftersom de fått åka på gratisresor. I artikeln citeras en av dem, som åtminstone jag ska låta vara anonym:
Svenskt Näringsliv borde göra det här vart tredje år, det är en fantastisk
satsning.
Nå, följden av allt det här är alltså att Ung Vänster har tagit sitt ansvar som elevernas beskyddare och anmält Svenskt Näringsliv till Riksenheten mot korruption för bestickning, dvs mutbrott. Way to go, kamrater!

No comments: