Thursday, January 18, 2007

Statsminister Sahlin???

Mona Sahlin tycks sitta säkert i sadeln nu som Socialdemokraternas nya partiledare och med stor sannolikhet Sveriges nästa statsminister. Jag är inte den ende som tvekar: nyss hörde jag Göran Greider i TV 4:s nyheter säga att Mona Sahlins förslag är ungefär som en radikal folkpartists.

Några som däremot inte tvekar är de borgerliga tidningarna, särskilt DN, som är så gott som odelat positiv till Mona Sahlin som partiledare. Bara det borde vara en varningssignal för Socialdemokraterna.

No comments: