Saturday, February 10, 2007

39 valde att teckna kollektivavtal

Konflikten kring Wild 'n' Fresh i Göteborg är inte över, som många tycks tro. Ägaren tänker förvisso sälja rörelsen, men blockaden kvarstår tills en ny och förhoppningsvis förnuftigare ägare tar över och skriver under kollektivavtalet. Ägaren kunde mycket väl ha skrivit på avtalet för flera månader sedan och saken skulle ha varit utagerad. Under tiden som blockaden har pågått har 39 företag i samma bransch tecknat kollektivavtal utan konflikt, så helt omöjligt tycks det ju inte vara att fatta pennan. Att ägaren istället säljer är en ren skänk till de borgerliga skribenter och högröstade debattörer som nu kan dra den falska bilden av den "förföljda" restaurangägaren till dess osmakliga spets. Den borgerliga kampanj mot facket som utspelat sej har varit tydligt regisserad, ett skickligt utnyttjande av det borgerliga mediala övertaget för att sprida en helt felaktig bild av händelsen. Det är inte helt osannolikt att vi får se mer av detta, och att ledarkskribenterna, Svenskt Näringsliv och de borgerliga ungdomsförbunden kommer att yla i kapp för att skapa en situation där regeringen, trots sitt påtvingade försvar för den svenska modellen, "tvingas" ingripa och inskränka konflikträtten. Då är vi illa ute.

Denna text har också publicerats som insändare i Tranås Tidning 10/2 2007. (Nej, ingen länk - TrT har ingen nätupplaga). Uppgiften om de 39 företagen som valde att teckna kollektivavtal kommer från Josefin Brinks blogginlägg i frågan.

No comments: