Thursday, February 1, 2007

Det var som fan!

Min utbildning är onödig. I alla fall den del av utbildningen som jag håller på med nu. Varför? Jo, vi lärarstudenter som läser kursen Pedagogiskt Arbete 3 vid Linköpings universitet arbetar just nu med ämnet "att värdera och utvärdera i skolan". Ett svårt ämne med oerhört komplexa frågeställningar: Vad ska utvärderas? Hur ska man göra? För vem görs utvärderingen? Enligt vilka preferenser görs den? Vilket perspektiv? - och så vidare.

Men så går jag ut med hunden idag på morgonen och vad får jag se när jag går förbi tobaksaffären och kastar ett öga på löpsedlarna? Jo att en av de stora kvällstidningarna redan vet vilken skola som är bäst i just min kommun. Hela listan! De har uppenbarligen gjort århundradets utvärdering, enligt någon närmast magisk metod som mäter alla kvaliteter samtidigt som den (förmodar jag) tar hänsyn till alla möjliga variabler. Varför ska då jag, enkle lärarstuderande, gå och lära mej att utvärdera? När jag bara kan köpa Aftonbladet eller Expressen och kolla.

Tusan också!

No comments: