Friday, February 9, 2007

La revolución Bolivariana


Den bolivarianska revolutionen strävar på, sakta men säkert. Det händer fantastiska saker i Venezuela, Bolivia och i flera andra länder. Latinamerika håller sakta men säkert på att vridas ur USA:s och IMF:s politiska och ekonomiska grepp - det är världsnyheter.


Därför är det oerhört beklagligt att den bild som sprids av Venezuela och i synnerhet dess president Hugo Chavez - en kille med 61 % av rösterna i ryggen - är så felfokuserad. Gång på gång dödförklarar borgarpressen den venezolanska demokratin och utropar Chavez till diktator trots att han själv envisas med att inte vilja göra just det. Och gång på gång blir de tvungna att (antagligen med beklagande) konstatera att det inte stämde den här gången heller.


Nu senast handlar det om la ley habilitante - "genomförandelagen" kan man kanske säga på svenska. Det är alltså en lag som gör att presidenten under en begränsad tid och inom vissa områden kan genomdriva vissa lagar utan nationalförsamlingens beslut. Det är, säger kritikerna, den sista spiken i kistan för Venezuelas demokrati. Chávez kommer att göra sej enväldig och styra egenmäktigt. Nu är det i och för sej så att de spådde samma sak senast Chávez gjorde samma sak - 2001 - och det hände inte, så att det skulle hända nu är helt enkelt borgerligt önsketänkande. Om Chávez gör sej till diktator så kan socialismen ännu en gång förklaras vara en ideologi som föder förtryck. Dessutom kan det påpekas att den amerikanske presidenten har betydligt större befogenheter i vanliga fall än vad hans venezolanske kollega kommer att få i och med la ley habilitante.


Det finns naturligtvis problem med den här "genomförandelagen", men det är knappast de problem som anti-bolivarianerna skriker sej hesa om. En utmärkt artikel av Gregory Wilpert på Venezuelanalysis belyser både fördelar och problem. Läs den!

No comments: