Monday, February 12, 2007

Liberaltalibanerna slår till; eller KAN SJÄLV!

Kårobligatoriet ska avskaffas, säger utbildningsminister Lars Leijonborg. Orsaken till detta tycks egentligen bara vara principen. Det stärker min bild av liberaler som barn. Ni vet, i sådär 3-4-årsåldern. "Ska jag hjälpa dej med skorna?" "Nä, jag KAN SJÄLV!".

Det är likadant med liberaler: "Ska vi inte ha en gemensamt ägd sjukvård som alla har tillgång till oavsett klass och inkomster?" "Nä, jag KAN SJÄLV!"

Och i det här fallet: "Är det inte rimligt att studentkårerna, som trots allt gör ganska mycket gott för alla studenter, finansieras av alla studenter?" "Nä, jag KAN SJÄLV!"

Roligt blir det när en tidigare rektor vid UU går ut i DN idag och kallar dessa liberaler för "liberaltalibaner". En oerhört träffande beskrivning. Liberaltalibanernas reaktioner är ännu roligare: den solitt konservative f.d. rektorn betecknas av liberala bloggare som "vänsterstolle" och "68-vänsterprofessor" (se Esbatis kommentar för länkar till dessa lysande liberala intelligenser).

No comments: