Saturday, February 3, 2007

Och Isak födde Jakob, och Jakob födde Isaskar, och denne hade trenne getter, och sannerligen säger jag eder...

Det här testet är nog det mest gammaltestamentligt livsfientliga jag sett på länge. Till skillnad från Ali och The Witch fick jag följande resultat:

"Syndaren: Du svaga, förtappade syndare. Är du stolt över dig själv? Kan du
verkligen sova på nätterna? Vet du att din själ tillhör Satan? Du måste byta
livsstil, bli ödmjuk och en moralisk människa. Vill du verkligen brinna i
helvetet? Kontakta oss!"


Tack och lov är allt detta ett stort skämt, meddelar den här artikeln på Wikipedia. Herren vare lovad!

No comments: