Wednesday, March 14, 2007

Expressen - med rätt att hitta på

Jaha... i gårdagens Uppdrag Granskning, som handlade om den uppmärksammade dödsmisshandeln i Stockholm 2005, visades det oerhört tydligt hur media och borgerliga politiker kan samarbeta. Fakta i målet som inte stämde med den officiellt gällande versionen förtegs och borgerliga politiker kunde dra stora växlar på att kräva skärpta straff och civilkuragelag.

Intressantast tyckte nog jag var när UG frågade en talesman för Expressen om det var rätt av tidningen att "dra slutsatsen" att det var ändrade vittnesuppgifter som gjorde att de åtalade inte fälldes för mord - när de med lite enkel källforskning hade kunnat se att de ändrade vittnesuppgifterna gällde småsaker och inte hade med domen att göra. Mannen från Expressen sa ungefär: "Ja...? Vi är i vår fulla rätt att skriva det."

Och det är klart att de är. Om Expressen har lust att skriva att får är gröna och jorden platt, så är det deras fullständiga och okränkbara rättighet att göra det. Men det blir inte sant för det, och tidningarna måste väl ändå räkna med att folk i gemen tar det som står på deras sidor för sanning?

No comments: