Thursday, May 24, 2007

Borgerlig-svensk ordbok del 1

Utdrag ur "Borgerlig-svensk ordbok" av L. Aspviken, avsedd som hjälp för alla som vill förstå vad de som makten hava egentligen pratar om. Läs och lär så kommer du också en dag att kunna säga en sak och mena en helt annan, precis som vilken Reinfeldt eller Björklund som helst! (Obs! Med den tryckta boken följer dessutom en CD så att du kan lära dej det rätta snorkiga tonfallet!)

Textexempel 1: Tranås kommunalråd Anders Wilander (m) kommenterar i fullmäktige den föreslagna försäljningen av en stor del av allmännyttans bestånd i staden:

"Det här är en vinn-vinn-affär och det vore synd om fullmäktige skulle klanta till det på sluttampen."

Ordförklaringar:

Vinn-vinn-affär (substantiv) = en affär där förlorarna inte är köparen eller säljaren utan någon annan, i det här fallet de som bor i hyresrätt i Tranås och som på lång sikt kan räkna med att få sin hyra höjd när allmännyttan inte längre kan hålla hyrorna på en rimlig nivå, och alla de som har svårt att komma in på bostadsmarknaden av ett eller annat skäl och som nu inte kommer att få några bostäder eftersom privata bolag till skillnad från allmännyttiga sådana inte behöver ta något som helst socialt ansvar (detta är dock inget problem, eftersom en moderat grundprincip är att människor som bor i lägenhet eller inte bor alls inte är något att bry sej om eftersom de hur som helst sällan röstar på moderaterna).

Det vore synd (idiomatiskt uttryck) = det vore inte lönsamt.

Klanta till det på sluttampen (idiotiskt uttryck) = använda sin demokratiska rätt att göra det som de har valts av sina väljare för att göra - till exempel att förhindra att allmännyttan säljs ut till privata bolag utan en gnutta socialt ansvar i företagskroppen.

Textexempel 2: Kommunalrådet W får stöd i samma debatt av socialnämndens ordförande, Mats Antonsson (Kd), vilken hävdar att:

"tak över huvudet inte alltid löser bostadsproblem."

Förklaring: orden betyder faktiskt samma sak som i svenska, men notera att "bostadsproblem" definieras annorlunda. I det här fallet verkar det betyda ungefär: "problem med att ha som grannar fattiga studenter, pensionärer och barnfamiljer eller jobbiga typer som får bostad hos allmännyttan eftersom de privata bolagen inte vill ha dem". Dessa problem löses givetvis inte genom att man ger fler sådana element bostad, så ur borgerlig synvinkel är ovanstående yttrande helt logiskt, trots att det med den vanliga svenska definitionen (bostadsproblem = att inte ha tak över huvudet) verkar som en logisk kullerbytta av hög klass.

Fler exempel på borgarspråk utlovas! Följ kursen på Tranås-Folket!

(exemplen ovan hämtade ur Tranås Tidning 23/5 -07)