Monday, May 21, 2007

Moore är less

Svenska borgare pekar gärna på USA som ett föregångsland när det gäller såna saker som att hålla nere lönerna, tvinga folk att ha två jobb utan att kunna försörja sej ändå och framför allt att inte ha någonting som är skattefinansierat eftersom, tja, de rika klarar sej ändå och de fattiga är inte värda någon vård eller omsorg, om jag har fattat den borgerliga argumentationen rätt.

Därför är det roligt att läsa att Michael Moore är djupt besviken på den nya svenska regeringen just för att den säljer ut sjukvården. Uppenbarligen tycker inte alla amerikanare att USA är ett föregångsland.

No comments: