Wednesday, May 9, 2007

När pseudovetenskap blir politik

Pseudovetenskap är inte bara homeopater, astrologer och folk som ser mystiska mönster i placeringen av medeltida kyrkor (oj, kolla, man kan dra en rät linje mellan Säby och Norra Vi kyrkor, det måste bero på, typ, magnetiska linjer i marken...). Nej, pseudovetenskap - sådant som utger sej för att vara vetenskap men inte uppfyller ens de grundläggande kraven - är betydligt mer än så. Framför allt är pseudovetenskap ett politiskt verkningfullt instrument som i synnerhet högern är experter på att utnyttja. Det ger dem möjlighet att hävda sina åsikter som den renaste sanning, helt obefläckad av egennytta eller klassintressen.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning ägnar sej åt att spräcka myter, avslöja osanning och hävda förnuft och logik. Därför är de också inte sådär våldsamt kända, eftersom myterna säljer bättre. I nummer 4/2006 av deras informativa tidskrift Folkvett hittade jag härom dagen en artikel av matematikprofessorn Kimmo Eriksson som handlar om hur matematik - särskilt statistik - missbrukas för att ge ett gediget skimmer åt rena dumheter. Författaren går igenom några exempel på "undersökningar" som publicerats på DN-debatt som stöd för - ni gissade det - typiskt borgerliga åsikter. Mitt favoritexempel var den som "bevisade" att kommunala skolors resultat förbättras i kommuner med många friskolor. Vilket skulle visa att friskolor är bra och att konkurrens gör skolor bättre. Men som Sören Wibe - den socialdemokratiske ekonomiprofessorn - påpekade i ett svar: om man tog bort Pajala och Göteborg ur undersökningsmaterialet så försvann den positiva lutningen i diagrammet och kvar blev en i det närmaste rät linje samt det lilla moln av logik som undersökningens resultatet hade försvunnit i.
DN publicerade ett svar från de ursprungliga författarna, där de visade att om man tog bort vilka två andra kommuner som helst så kvarstod deras ursprungliga resultat (tacka för det, alltså, eftersom Göteborg och Pajala då var med). Slut på debatten.

Med detta i färskt minne läser jag just på DN-debatt om en färsk "undersökning" som, sägs det, visar på behovet av en omedelbar "informationskampanj" mot kommunismen. Detta eftersom många svenska ungdomar inte vet vad Gulagarkipelagen är (tyder väl snarare på ett behov av fler historielärare) och inte vet att Tallinn är den huvudstad som ligger närmast Stockholm (ett faktum som möjligen intresserar stockholmare och Tallinn-bor, men inte mej). Det är samma trick som ovan: man bevisar några lösryckta fakta och drar sedan absurt överdrivna slutsater, allt utifrån sina egna politiska preferenser. Så fungerar pseudovetenskap, men inte vetenskap.

(Erik Berg har analyserat sönder den här "undersökningen" i så små bitar att jag inte behöver göra det. Läs!)

Varför måste högern ta till pseudovetenskap och siffer-fiffel för att hävda sina åsikter? Rimligen för att riktiga vetenskapliga undersökningar, med korrekta siffror och rimliga analysmetoder helt enkelt inte stöder den borgerliga världssynen.

PS: I samma sammanhang skulle man kunna påminna om att de vetenskapsmän som säger emot det i det närmaste eniga vetenskapliga samfundet i fråga om klimatförändringarna och därmed spelar sådana aktörer som oljeindustrin och USA:s regering i händerna, hyllas som modiga hjältar och dissidenter av svenska media, men jag tror att exemplen ovan räcker för att illustrera min tes.

No comments: