Tuesday, June 5, 2007

Svensk alkoholpolitik är inte olaglig!

I Sverige har vi en alkoholpolitik som har som mål att medborgarna inte ska dricka alkohol, eller åtminstone inte i så stor utsträckning. Det effektivaste medlet för att uppnå detta är höga priser, varför vi också har en jämförelsevis hög alkoholskatt. Argumenten för detta kan ungefär sammanfattas med att även om alkohol är utmärkt bland annat som drivmedel i bilar så är det ytterst skadligt om det används invärtes.

Allt detta gör borgerliga debattörer av "sköt dej själv och skit i andra"-varianten oerhört upprörda, eftersom sådana debattörer ofta har svårt att se sina egna önskemål i förhållande till vad som är bra för folkhälsan. Deras argumentation kan ungefär sammanfattas som "att folk super ihjäl sej, kör rattfulla eller drunknar i alkoholrelaterade båtolyckor skiter jag väl i, bara jag får dricka dyra viner och känna mej kontinental och världsvan".

Den senare sortens debattörer har nu fått stöd av en tredje variant, nämligen marknadsfundamentalisterna i EU. EU-domstolen har nämligen slagit fast att Sverige inte får förbjuda privatimport av alkohol via exempelvis Internet. Detta inte med hänsyn vare sej till folkhälsan eller de borgerliga debattörernas önskemål om dyra viner lite billigare, utan bara i enlighet med EU:s grundläggande princip: fri rörlighet för varor och tjänster ska gå före allt annat, inklusive folkhälsan.

Beslutet är olyckligt och kan få ökat drickande till följd, bland annat för att det blir svårare att kontrollera köparens ålder. Det är också en skänk från ovan för de marknadstalibaner som kräver Systembolagets avskaffande och som nu får vatten på sin kvarn. Vad det INTE är, och inte får bli, är dödsstöten för den svenska alkoholpolitiken. Det ser mörkt ut. Vi har en regering som inte precis är känd för att sätta folkhälsan i främsta rummet före den heliga marknadens bud, och som tänker sälja ut Vin- & Sprit. Vi har sett alkoholreklamens återkomst i svenska media. Och så detta beslut att det är helt OK att importera alkohol till Sverige över Internet. MEN - detta beslut, liksom alla beslut som fattas i EU:s instanser, behöver inte få några följder för Sveriges del. Det finns inget EU kan göra om Sverige vägrar följa domstolens utslag. Sverige kan och bör strunta i det här direktivet (liksom en hel massa andra). Det beror helt på vad vår regering vill - men nuvarande regering är knappast något att hoppas på.

No comments: