Sunday, September 23, 2007

Myth Busted!

När regeringen la fram sin nya budget talades det i glada ordalag (bland borgare, alltså) om hur bra alla "som jobbar" skulle få det. Jobbavdrag, pigavdrag, skattesänkningar och slakt på välfärden, allt det där ska göra det så mycket bättre för alla ("som jobbar") men särskilt för låg- och medelinkomsttagarna. Det skulle få livspusslet att gå ihop och dessutom skulle på något mystiskt sätt en massa arbeten skapas i och med att de arbetslösa fick det sämre.

Tittar man lite närmare i budgeten hittar man emellertid ett diskret diagram betitlat "Diagram 4.1 Effekter av regeringens politik på ekonomisk standard för hela befolkningen i olika inkomstklasser". Ali beskriver det här mycket bättre, men kortfattat är det alltså fråga om ett diagram som visar hur regeringens politik sedan valet (grå staplar) och med den nya budgeten (svarta staplar) påverkat respektive kommer att påverka olika inkomstklassers ekonomiska standard. Titta noga på det. Om regeringens politik verkligen främst gynnade låg- och medelinkomsttagare borde alltså staplarna till vänster vara högre än de till höger.

Och nu är klockan snart nio. Dags för "Mythbusters"...

"So, Jamie, what do you say? Does borgerlig fördelningspolitik gynna låg- och medelinkomsttagare? Confirmed, busted or plausible?"

"Well, Adam, considering Finansdepartementets calculations, I'd say it's completely busted."

"I totally agree. It's [beep!]. Let's go and blow something up."

1 comment:

Fredrik Andersson said...

Du måste för övrigt lära mig att uttala ordet "bourgeoisien". Jag har alltid undrat.

Bra skrivet som vanligt!