Tuesday, November 20, 2007

Mer om skolan

Den här texten publicerades också på Tranås Tidnings insändarsida idag (20/11). TrT har ingen nätupplaga, så jag lägger upp den själv istället.

När de borgerliga, i synnerhet Folkpartiet, låtsas att deras skolpolitik skulle gynna arbetarklassens barn är det ett enastående hyckleri. I själva verket agerar de borgerliga konsekvent för att göra skolan svårare för barn från studieovana hem, och för att hindra dem från att gå vidare till högskolan.
Folkpartiet vill ha tidigare betyg, men den pedagogiska sakkunskapen vet att betygen inte har någon som helst positiv inverkan på inlärningen. Mer betyg och tidigare betyg ger helt enkelt inte mer kunskap. Det finns bättre sätt att mäta kunskaper än dessa intetsägande, opersonliga siffror och bokstäver.
"Ordning och reda" är en annan folkpartistisk käpphäst. Major Björklund tycks närmast se skolan som ett slagfält där lärare och elever bekämpar varandra. Inget kunde vara mer främmande från verkligheten i den demokratiska, öppna svenska skolan. De problem som finns motverkas bäst med fler utbildade lärare, mindre klasser och fler vuxna i skolan. Majorens så kallade lösningar på detta område är bara undanmanövrar för att dölja att regeringen hellre sänker skatter för de rika än satsar på skolorna.
Och hur hjälper man barn från studieovana hem genom att sänka kunskapskraven på de yrkesinriktade programmen? Elever som efter gymnasiet känner att de ändå skulle vilja studera vidare står då utan möjlighet till detta. Och när regeringen samtidigt skär ner på komvux så att möjligheten att skaffa sej högskolebehörighet begränsas ytterligare, så står det klart att de borgerliga anser att den som inte kan välja rätt gymnasieprogram vid 15 års ålder inte ska ha rätt att ändra sej senare. Sänkningen av kunskapskraven är dessutom inte i enlighet med industrins önskningar, utan en rent ideologisk fråga, genomsyrad av klassförakt och gamla unkna fördomar.
Mycket mer kunde sägas om de borgerligas skolpolitik, men jag tror att det räcker med exempel. Regeringen arbetar envist och konsekvent för att avdemokratisera den svenska skolan. Men för oss som har kunskap för alla som mål står det klart att det målet uppnår vi i en pedagogisk och demokratisk skola för alla, fjärran från högerns unkna artonhundratalsideal.

Lowe Aspviken (v), blivande lärare

Not: Den som vill veta mer om betygen bör läsa den här artikeln, ett tips som jag fick via Helena Duroj.

No comments: