Monday, November 26, 2007

Protest mot vårdnadsbidraget

För den som inte redan läst om det här och här kan jag meddela att vi vi Vänsterpartiet och Ung Vänster i Tranås i lördags anordnade en protestaktion mot borgarnas vårdnadsbidrag medelst en visuell demonstration: vårdnadsbidraget är ämnat att kedja fast kvinnan vid spisen, så vi kedjade helt enkelt fast Rebecca vid en spis för att tydligt visa vad den här politiken leder till.

Här i Tranås har frågan om vårdnadsbidrag ännu inte lyfts i fullmäktige, men i den borgerliga majoritetens budget ingår utrymme för vårdnadsbidrag - pengar som ska tas från den vanliga barnomsorgen, givetvis. Vår fullmäktigeledamot Katarina Hallefjord protesterade när budgeten togs och påpekade att vårdnadsbidraget vrider klockan tillbaka hundra år. Den verkliga striden i frågan väntar dock fortfarande på att äga rum.

Här är ett par bilder från den smällkalla men roliga aktionen. Som synes bjöd vi också på saft och bullar, bara för att förstärka symboliken lite, liksom. Just another link in the chain...No comments: