Monday, January 7, 2008

Akta er, storsvenskar!

Jag vill bara i förbifarten meddela att jag har startat en ny blogg vid sidan av den här. Den heter Republiken och är huvudorgan för Småländska Republikanska Armén (SRA), en schysst terrorgrupp vars mål är att befria Småland från Sverige (eller tvärtom...?). Givetvis med helt demokratiska medel och en stor portion glatt humör. Se till att titta in och läs det principiellt viktiga inlägget Vad vilja republikanerna? Bloggen är tänkt att innehålla en blandning av entusiastiskt överdrivna rapporter om vad Armén företar sej, högstämt revolutionsromantiska proklamationer och rapporter från de av våra kamrater som i förskingringen i olika delar av Sverige arbetar för Det Stora Målet.

Smålands Frihet - Vår Lösen!

PS: För undvikande av sammanblandning kommer jag att försöka hålla isär Republiken och Tranås-Folket så gott jag kan. SRA är partipolitiskt och religiöst obundet, till skillnad från mej.

No comments: