Sunday, February 3, 2008

Hur menar du nu, Peter?

I dagens DN skriver Peter Wolodarski en kort notis om den republikanske presidentkandidaten John McCain och hur denne har rest sej från att vara uträknad till att faktiskt ha chans att bli USA:s president. Wolodarski skriver att detta bör uppmuntra den svenska regeringen, eftersom det alltid är för tidigt att räkna ut en "bra och ärlig politiker".

Tranås-Folket förstår inte riktigt Peters resonemang här. Regeringens usla opinionssiffror beror väl närmast på att en majoritet av folket upplever borgarna som dåliga och oärliga?

1 comment:

Walle said...

Det ær riktigt tokigt att jæmføra MC Cain med regeringen. Om Bush ær Carl Bildt/Reinfeldt så ær MC Cain Olof Johansson eller møjligen Bengt Westerberg. MC Cains styrka ær att han inte ær hatad av liberalerna. Som tidigare krigsfånge så ær han kritiker av guantanamo t.ex.

MC Cain ær vrålhøger så klart, mycket mer æn Bengt Westerberg, jæmførelsen var mer hur han placerar sig i det politiska landskapet. Inte en av Bushs polare.