Thursday, March 27, 2008

Ordförande Aspviken summerar


Jorå, jag blev omvald på ännu ett år som ordförande för världens bästa partiförening! Ett uppdrag som jag tar med gjädje. Även i övrigt var det ett bra årsmöte. Vi har verkligen haft ett framgångsrikt verksamhetsår, med en medlemsökning från 16 till 24 medlemmar - mycket bra här i högerns högheliga högborg. Men så har vi ansträngt oss också - stått på torget sista lördagen i varje månad, och synts mycket i lokaltidningarna. Vår fullmäktigeledamot Katarina Hallefjord har också utmärkt sej i flera debatter med mycket positiv uppmärksamhet som följd. Annus mirabilis (ett underbart år) för att tala latin!

Tuesday, March 25, 2008

Det var väl det jag trodde

Via These Exiled Years hittade jag Barnens bokklubbs stora Boknördstest. Gå in och gör det du också! Och förresten: är man inte (nördigt) intresserad av något, så är man heller inte intressant.


Friday, March 21, 2008

Det var en farisé, en sadducé och en Jesus...

Helena Duroj har skrivit ett mycket bra blogginlägg om dagens huvudperson (läs!). Bland annat påpekar hon att Jesus i berättelserna om honom gärna spelar rollen av "trickster", en som gör oväntade saker, aldrig är där man tror och som i slutänden besegrar sina fiender trots att han tycks vara i underläge hela tiden. Det är en roll som Jesus delar med många fiktiva och verkliga figurer, alltfrån gudar som den grekiske Hermes och den nordiske Loke till figurer som Mulla Nasruddin, den dumsluge domaren och lärde i många roliga berättelser från Turkiet och Mellanöstern, och förstås vår egen Bellman, vars karriär som humorfigur började just med historier där han skojade, ofta på ett mycket handgripligt sätt, med präster och andra auktoritetsfigurer.

Bilden av Jesus som trickster är intressant inte minst ur ett historiskt perspektiv. Har berättelserna om Jesus som folksagornas trickster, den lille mannen som lurar och förlöjligar de stora och mäktiga, pompösa och självgoda, bidragit till kristendomens närmast osannolika succé bland de fattiga och förtryckta i dåtidens stormakt, det romerska imperiet? Med tanke på konkurrensen från Isiskulten, Mithrakulten och andra spännande österländska religioner som de religiöst smått svultna romarna anammade är det egendomligt att just kristendomen spred sej som en löpeld i imperiet. (Det vill säga om man inte utgår från det kristna perspektivet - att kristendomen är Den Rätta Tron och därför besegrade konkurrenterna.) Men kanske var det just detta, att huvudpersonen i myterna inte var en stor, stark, viril hjälte som romarnas Herkules eller tjurdödaren Mithra? Att han faktiskt framstod som en enkel kille från landet, som ändå kunde svara smart och slingra sej när myndighetspersoner och andra försökte sätta åt honom?

Vi avslutar, dagen till ära, med en av de roligare Jesushistorierna:

Då gingo de Phariseer bort, och lade råd, huru de måtte beslå honom med orden; och sände sina lärjungar till honom, med de Herodianer, och sade: Mästar, wi wete att du äst sannfärdig, och lärer Guds wäg rätt, och du rädes för ingen; ty du ser icke efter menniskors person. Så säg oss: huru synes dig? Är det rätt, att man gifwer Kejsarenom skatt, eller ej? När Jesus märkte deras skalkhet, sade han: Hwi fresten I mig, I skrymtare? Låter mig se myntet på skattpenningen. Och de fingo honom penningen. Och han sade till dem: Hwars beläte och öfwerskrift är detta? De sade till honom: Kejsarens. Då sade han till dem: Så gifwer Kejsarenom det Kejsarenom tillhörer, och Gudi det Gudi tillhörer. När de det hörde, förundrade de sig; och öfwergåfwo honom, gångande ifrå honom. (Matt. 22:15-22. I fortsättningen får man bland annat läsa om hur Jesus totaläger sadducéerna med sin skriftkunskap.)

Tuesday, March 18, 2008

Äntligen!


Den långa tvisten om huruvida en Tv-kanal har rätt att lägga in reklam i en film lite som de vill eller om de måste ha tillstånd från upphovsrättshavaren först är äntligen löst, och det på bästa sätt: Claes Eriksson och Vilgot Sjöman (salig i åminnelse) fick rätt i Högsta domstolen mot Tv4. Det är naturligtvis inte mer än rätt att två kulturarbetare, som var på sitt sätt har skänkt svenska folket så mycken glädje och så fina filmer, ska ha rätten att kräva att deras verk visas i Tv i det skick de är avsedda att visas - hela och utan att klippas sönder i småbitar av klåfingriga redigerare! Dagens dom i Högsta domstolen är en seger både för de förfördelade regissörerna och för oss tittare som vill se på film utan att få upplevelsen förstörd av reklaminslag.

Saturday, March 8, 2008

8 mars - Hälsning från sjuksängen

Det är den 8 mars 2008, och hela samhället är ockupperat av antifeministiska krafter. Hela? Nej! Ett lite parti, befolkat av envetna socialister och feminister, vägrar att ge upp!

Utan att egentligen ha mycket att säga som inte redan sagts många gånger känner jag mej manad att skriva ett inlägg - både för att det var länge sedan (jag har bland annat varit sjuk av och till i två veckor nu och har inte fått ett skapandes grand gjort) och för att det är 8 mars, en av rörelsens stora dagar. Läget är knappast mer uppmuntrande än förra året vid samma tid, snarare värre. Regeringen driver fortfarande en medvetet kvinnofientlig politik, och det kommer att bli en seg kamp bara för att föra kvinnofrågorna upp på dagordningen, för att inte tala om att faktiskt genomdriva vettiga reformer. Kämpa på, kamrater!