Tuesday, March 18, 2008

Äntligen!


Den långa tvisten om huruvida en Tv-kanal har rätt att lägga in reklam i en film lite som de vill eller om de måste ha tillstånd från upphovsrättshavaren först är äntligen löst, och det på bästa sätt: Claes Eriksson och Vilgot Sjöman (salig i åminnelse) fick rätt i Högsta domstolen mot Tv4. Det är naturligtvis inte mer än rätt att två kulturarbetare, som var på sitt sätt har skänkt svenska folket så mycken glädje och så fina filmer, ska ha rätten att kräva att deras verk visas i Tv i det skick de är avsedda att visas - hela och utan att klippas sönder i småbitar av klåfingriga redigerare! Dagens dom i Högsta domstolen är en seger både för de förfördelade regissörerna och för oss tittare som vill se på film utan att få upplevelsen förstörd av reklaminslag.

No comments: