Thursday, March 27, 2008

Ordförande Aspviken summerar


Jorå, jag blev omvald på ännu ett år som ordförande för världens bästa partiförening! Ett uppdrag som jag tar med gjädje. Även i övrigt var det ett bra årsmöte. Vi har verkligen haft ett framgångsrikt verksamhetsår, med en medlemsökning från 16 till 24 medlemmar - mycket bra här i högerns högheliga högborg. Men så har vi ansträngt oss också - stått på torget sista lördagen i varje månad, och synts mycket i lokaltidningarna. Vår fullmäktigeledamot Katarina Hallefjord har också utmärkt sej i flera debatter med mycket positiv uppmärksamhet som följd. Annus mirabilis (ett underbart år) för att tala latin!

1 comment:

Tobias said...

Facket är SEKO eller sjöbefälsfacket... :-)
Jag har heller aldrig varit mycket för sej teknik eller matte, gick humanistisk linje bara för att komma ifrån de ämnen. Men har klarat utbildningen ganska bra ändå och faktiskt skrivit VG i matte och fått ut min maskinistbehörighet... Så man kan överträffa sig själv. :-)