Wednesday, April 30, 2008

Om ungdomsfyllor, grand och bjälkar

Det har skrivits åtskilligt om ungdomsfyllorna på sistone. I artikel efter artikel varnar tidningarna för ungdomars drickande. Och jag kan inte annat än hålla med. Det är hemskt. Jag hör stadens ungdomar utanför mitt fönster i skrivande stund och jag beklagar dem, för genom att döva sina sinnen med alkohol går de i bästa fall miste om vad som annars kunde ha varit en riktigt trevlig kväll, och i sämsta fall blir de misshandlade, våldtagna eller rentav mister livet i alkoholrelaterade olyckor.

MEN, och detta är ett stort men, ungdomar är inte ett eget folk eller en särskild sorts människor. De (vi kanske jag ska säga) är liksom alla andra produkter av det samhälle de har uppfostrats i, och i Sverige idag är supandet mer accepterat än det varit på mycket, mycket länge. Det handlar om grupptryck - man är "tråkig" om man inte super, inte kamratlig om man inte vill göra som alla andra. Det handlar också om snöd vinning, som alltid - alkoholreklamen är tillbaka i våra medier, och tidningarna sprider bilden av att det är helt naturligt att dricka alkohol, ja, faktiskt något man nästan måste göra, för att vara vuxen, för att vara normal. Och det handlar om idioti: om vuxna som köper ut åt sina barn, med det osannolikt korkade argumentet att de vill "veta vad barnen dricker"! Det enda de med säkerhet kan säga är att de vet på ett ungefär vad barnen minst kommer att dricka!

Jag beundrar - och jag lider med - de unga som tagit beslutet att avstå från alkoholen. De som har sett tillräckligt många kompisar ligga utslagna på trottoaren för att våga utsätta sej för omvärldens - och vuxenvärldens - oförstående och hån, för att själva slippa ifrån den självförvållade förnedring som är vad alkoholen ger. Jag beundrar dem, och jag vill stötta dem på alla sätt jag kan. Och det bästa sätt jag kan komma på är att säga detta högt, som en uppmuntran, och att förhoppningsvis - inte minst i min kommande roll som gymnasielärare - kunna verka som en nykter förebild för mina elever.

För till syvende og sidst är ungas drickande inte ett isolerat fenomen. Unga gör som vuxna gör, för de vill vara (och ser sej som) vuxna. Och alkoholkonsumtionen bland vuxna i Sverige idag är uppe i nivåer vi inte sett sedan artonhundratalet. Det är den enkla ekvationen bakom det ökade ungdomsfylleriet - vuxenfylleriet ökar också. Vill du inte att dina barn ska dricka - drick inte själv. Det - och en ökning av antalet alkoholfria vuxna förebilder - är vad som behövs för att bekämpa ungas drickande. Vi kan inte inrikta oss på det, för då ser vi bara grandet i de ungas öga och inte bjälken i våra egna (för att stila lite). Problemet är den ökade alkoholkonsumtionen i hela samhället, inte bara bland ungdomar.

No comments: