Wednesday, July 9, 2008

Mp: Om inte våra principer passar, så har vi andra

Knappt har bläcket hunnit torka på den integritetskränkande och djupt odemokratiska FRA-lagen, som borgarna drev igenom trots vetskapen om att en majoritet av folket inte ville ha den, förrän Mp och SAP under buller och bång enas om att vid en framtida regeringsbildning INTE riva upp lagen, så som deras väljare rimligen förväntar sej. Istället ska de tillsätta en "bred utredning", vilket alltså betyder att det nu inte längre är fråga om om utan om hur FRA ska få läsa svenskarnas mejl och sms.

SAP har för all del inte hymlat om att de vill ha en sådan övervakning, och att deras motstånd mot lagen i dess nuvarande form inte berodde på att de inte vill ha statlig övervakning av all elektronisk kommunikation, utan på att de inte vill ha det på just det här sättet. Miljöpartiet, å andra sidan, har med denna överenskommelse gjort en 180-gradersvändning i frågan, från principiellt motstånd till principiellt stöd för signalspaning mot medborgarna. Eftersom partiledningen knappast har hunnit diskutera igenom frågan med partimedlemmarna på de korta veckor som gått sedan den 18 juni måste beslutet dessutom rimligen ha fattats helt över huvudet på partimedlemmar och sympatisörer.

Detta beslut borde rimligen innebära väljarras för SAP och Mp och rekordstöd för V, som nu är det enda parti i riksdagen som gör motstånd mot signalspaning. Men de nya bundsförvanterna SAP och Mp maskerar skickligt sitt stöd för signalspaning, och media hjälper till utan att ifrågasätta. Rubrikerna, åtminstone i Smålandstidningen i morse, ropar ut att SAP och Mp vill "slopa FRA-lagen", trots att det i texten tydligt framgår att det handlar om att tillsätta en utredning för att skapa en ny FRA-lag, och att partierna är överens om att FRA och signalspaning behövs. Det är felaktig rubriksättning av stora mått.

Med detta beslut har Miljöpartiet återigen visat att de är beredda att göra mycket stora avsteg från sina principer, och byta åsikt bokstavligt talat över en natt, om det för dem närmare regeringsmakten. Det är också typiskt att V inte överhuvudtaget har tillfrågats inför den här uppgörelsen - rimligen för att SAP och Mp visste vad svaret skulle bli. Vänsterpartiet överger inte sina åsikter för en regeringsplats. Och trots att SAP:s väljare helst vill regera ihop med V, så vill Mona Sahlin och partiledningen helst ha det fogliga Mp till regeringspartner.

Tips: Läs These Exiled Years som grundligt argumenterar för att Miljöpartiet rätteligen bör kallas ett borgerligt vänsterparti.

1 comment:

tin said...

en tranåsbo! sånt gillar vi