Sunday, August 17, 2008

En legend är borta

Ronnie Drew
16/9 1934 - 16/8 2008

Det smattrar av regn mot rutan
ett bud om en tidig höst.
Hur ska jag klara mej utan
din raspiga, hesa röst?

Och fastän det knappast båtar
att skicka en hälsning till dej:
Tack, Ronnie, för alla låtar
som du har sjungit för mej.


No comments: